Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Aarhus

Aarhus i vækst

Erhvervsliv
Radikale Venstre vil arbejde for at bevare og skabe nye job til fordel for den enkelte borger, for erhvervslivet og for kommunens økonomi. Det er en overordnet strategi at forbedre kommunens økonomi gennem vækst for at sikre stabilitet i kommunens budgetter. Aarhus skal være en attraktiv by for erhvervslivet og fremme vilkårene for selvstændige og iværksættere og samtidig sikre et frugtbart samspil mellem uddannelser, erhvervsliv og kommune for at skabe udvikling, innovation og dynamik.
 
Iværksætteri
Kommunen skal fremme iværksætteri.
 
Derfor arbejder vi for at:
 • Fremme opstart af virksomheder inden for erhvervs- og kulturliv
 • Der bliver målrettet og opsøgende rådgivning for nye virksomheder
 • Skabe rammer for lokaleleje
 • Skabe netværk for nye iværksættere
 • Iværksættere kan få rådgivning om lån og investering
 • Skabe en nemmere sagsbehandling
 • Undersøge mulighed for at dele af det offentlige indkøb kan udbydes til nye iværksættere
 • Projektorienterede iværksætterinitiativer i erhvervs- og kulturliv

Iværksætteri skal fremmes i Aarhus - virksomheder ved Aarhus havn

Skabe og fastholde jobs

Kommunen skal tiltrække nye virksomheder og have servicen i centrum.
 
Derfor arbejder vi for at:
 • Facilitere virksomhedsflytninger
 • Der bliver nem, hurtig og imødekommende og strømlinet sagsbehandling
 • Fremme adgang til praktikanter og veluddannet arbejdskraft
 • Få en forbedret grønnere infrastruktur
 • En mere offensiv og opsøgende erhvervspolitik, der skal have fokus på at tiltrække nye virksomheder
 • Sikre Aarhus som en vækstby inden for ”den grønne økonomi”. En opsøgende indsats skal sikre, at vi tiltrækker virksomheder, der beskæftiger sig med bæredygtighed og vedvarende energi
 • Kommunen skal sammensætte Erhvervsrådet mere mangfoldigt og repræsentativt for hele kommunens erhvervssektor
 • Skabe en praktikpladsbørs, hvor offentlige kulturelle og erhvervsvirksomheder kan tilbyde praktikpladser. Kommunens skal være proaktiv og opsøgende
 • Hjælpe til med, at kommunens virksomheder får et tættere samarbejde med hele spektret af uddannelsesinstitutioner (faglige, korte, mellemlange og lange videregående uddannelser) gennem oplysning om uddannelsernes muligheder, kendskab til de kandidaternes kompetencer, muligheder for praktik, skabelse af netværk mv.
 • Skabe rum til at den såkaldte tredje sektor (oplysningsforbund og lignende) udvikler sig, fordi den har en vigtig rolle med at få folk i arbejde med kurser, undervisning etc.
 • Gennemgang af gebyrer for erhvervslivet for at sikre retfærdighed og fairness i forhold til størrelse og ressourceforbrug.
 • Afbureaukratisering af administrative krav og byrder for virksomheder. Sammenkørsel af registre evt. som Brønnøysund-registeret i Norge, hvor ingen myndigheder må forstyrre virksomhederne med krav om nye oplysninger, før de har undersøgt, om oplysningerne allerede ligger i registret.
   
Beskæftigelse

Vi arbejder for at:

 • Der skal flere mennesker i kommunale uddannelseskontrakter for at dække behovet for faglært arbejdskraft, ikke mindst på social- og sundhedsområdet.
 • Aarhus Kommune skal blive bedre til at skabe fleks- og skånejobs, gerne i Kommunens borgerrettede institutioner.
 • Skaffe flere mentorordninger til svage ledige.
 • Skabe et mere stabilt samarbejde om de unge, som ikke er umiddelbart uddannelsesparate. En ”håndholdt” indsats, der inkluderer ungdomsuddannelsesrådgivning, produktionsskoler og andre aktører, skal forhindre at de unge mister perspektivet på arbejdsmarkedet.
 • Kommunen skal gå foran i arbejdet med at skaffe flere jobrotationsordninger, – for eksempel som en del af efter/videreuddannelse
 • Kommunen skal arbejde for at etablere flere praktikpladser til de unge under uddannelse, herunder skal Kommunen indgå partnerskabsaftaler med det private erhvervsliv.
 • Fleksible lærlingeforløb kan være nødvendigt for nogle unge, og der påhviler Kommunen en særlig forpligtelse til at tage disse unge ind.