Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Aarhus

Aarhus Kommune

Kommunen generelt
Vi vil arbejde for at:
 
  • Tillids- og afbureaukratiseringsreform i kommunen skal løbende revurderes.
  • Fokus på demokrati, ligeværd og borgerinddragelse på alle instanser.
  • Aarhus Kommunes handlingsplan mod politisk vold og hate-crimes skal løbende revurderes.
  • Uddannelseskontrakter med ansatte for at de kan udvikle deres kompetencer.
  • Penge fra centrale til decentrale områder, bedre styringskultur.
  • Mindre generel kontrol, stikprøver i stedet for. Kontrol først efter dårlige tilfredshedsrapporter. Alle institutioner skal ikke behandles ens, der skal differentieres.
  • Frivillighed. Støtte til frivillige løsninger: sport, kultur, børn/unge, lektiecafeer mv.
  • Aarhus Kommune skal følge prisudviklingen på alle områder, hvis muligt.
  • Aarhus Byråd skal være bedre til at kommunikere til borgerne, der samtidig skal have langt lettere adgang til information og viden om byrådets arbejde, herunder tv fra byrådsmøder.
  • Radikale Venstre mener, at der skal indføres flertalsstyre med udvalg og enhedsforvaltning i Aarhus Kommune med stor vægt på mindretalsbeskyttelse, øget gennemsigtighed i forvaltningen og reform af vederlagsbekendtgørelsen. Det skal sikre en øget gennemsigtighed i beslutninger og klarhed over politisk ansvar samt højere implementeringskraft af politiske beslutninger. Aarhus skal benytte et styreformssystem, kendt fra 94 kommuner, som er nemt at implementere. Det skal give en bedre mindretalsbeskyttelse end i dag generelt set for alle byrådsmedlemmer, sikre bedre arbejdsvilkår for byrådsmedlemmer og en fælles administration, som giver større effektivitet.