Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Aarhus

Mærkesager

Århus Radikale Venstres kommunalpolitisk Program 2014-18

Børnene er vores fremtid
Det er Radikale Venstres fornemste pligt, at give børn de bedst mulige vilkår i livet. Vi skal forbedre forholdene for institutioner, skoler, fritidstilbud og det sociale område. Der er brug for glæde, udvikling og kreativitet, så børn udvikler selvtillid, gåpåmod og udsyn i en tryg og velfungerende hverdag.
 
Børnene skal have den bedste pasning, uddannelse, støtte og udvikling uanset deres kulturelle eller sociale baggrund. Dette gælder ikke mindst for udsatte børn og unge. Det er vigtigt, at pædagoger, lærere og alle, der har med børn at gøre, er fagligt rustet, og at alle i fællesskab kæmper for mindre bureaukrati og mere tillid til borgere og ansatte i kommunen.
Miljø, byudvikling og et skabende kulturliv
Miljø, byudvikling og kultur hænger sammen og er afgørende radikal politik. Byudvikling er kun vellykket, hvis der samtidig bliver skabt et bæredygtigt miljø og et velfungerende kulturliv.
 
Miljø, byudvikling og kultur giver samtidig en stærk identitet i byen og gør, at uddannelser, erhvervsliv og det sociale liv kan blomstre.
 
Derfor er kampen for et bedre miljø og bæredygtighed på alle niveauer afgørende. Fra den lokale fredsskov til den globale klimakrise. Vi skal tage hensyn til natur og mennesker, så vi skaber et sundt og levedygtigt miljø til gavn for alle.
 
Aarhus skal investere i det producerende kultur- og kunstliv for at skabe en levende kulturby nu og i fremtiden. Et godt kulturliv gør Aarhus attraktiv for borgere, studerende og erhvervsliv og beriger os kulturelt og kunstnerisk. Det er også med til at tiltrække og fastholde kulturelle talenter. En høj prioritering af kultur og kunst er samtidig en forudsætning for, at Aarhus får succes som Europæisk kulturhovedstad i 2017.
 
Aarhus Radikale Venstre arbejder for et bæredygtigt Aarhus - miljø
Det sociale ansvar
Uanset om det handler om voldsramte børn eller utilpassede unge, så har de krav på omsorg, og at kommunen tager ansvar om deres situation, især når forældrene ikke er i stand til det. Vi skal sørge for, at der bliver taget vare på misbrugere, prostituerede og andre udsatte og undertrykte mennesker i vores by.
 
 
 
Økonomisk ansvarlighed
Det er vigtigt at understrege at alle vores politikområder og forslag skal vurderes ud fra en økonomisk ansvarlighed. Mange forslag i dette program er finansieret, mens andre kræver en omprioritering af ressourcer, som vi er indstillet på at arbejde for at finde.
 
 
Demokrati er en livstil
I et velfungerende demokrati diskuterer, samtaler og udvikler mennesker sig i fællesskab. Det er en proces, en tankegang, en livsstil, hvor vi må tale os frem til sandheden gennem dialog og kompromis. Alle mennesker skal kunne ytre sig og søge indflydelse. Derfor lægger Radikale Venstre stor vægt på borgerinddragelse, hvor alle bliver informeret og hørt som ligeværdige parter. Borgerne skal mødes med grundlæggende værdier som dialog, ligeværd og tillid.
 
Det kræver vilje, iderigdom og fælles fokus for at finde de bedste løsninger for det enkelte menneske og for fællesskabet. Radikale Venstre tror på, at vi sammen kan skabe en bedre hverdag, en bedre tid og en bedre verden til gavn for alle.
 
Eva Borchorst Mejnertz - med udgangspunkt i børnenes behov er vi forpligtede til at skabe bedre vilkår i folkeskolen, daginstitutionen og hjemmet
Børn og unge
Vi vil skabe endnu bedre vilkår for børnene. Der er brug for en ny og mere gennemgribende indsats over for socialt udsatte børn, ligesom der er brug for en forbedring af institutionerne og af skolerne. Forældrene skal i højere grad have mulighed for at blive inddraget i beslutninger og i den demokratiske proces.
 
Aarhus skal blive børnenes by, hvor børnene vægtes højere end regler og bureaukrati.