Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Aarhus

Sundhed

Aarhus Kommune har placeret ansvaret for sundhedsaftalerne med regionen i magistraten for Sundhed og Omsorg.

Radikale Venstre ønsker, at kommunens øvrige magistrater også tager ansvar for områder, der indgår i den sundhedsfremmende indsats. De bærer et stort ansvar for at understøtte prioriteringen af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats.
Hanne Roed: Lighed i sundhed
Vi arbejder for at:
 • Aarhus Kommune henter erfaring i landets øvrige Kommuner samt i udlandet – og er åbne for at gøre brug af de kommunale og borgerrettede initiativer, der allerede har vist sig at være en succes.
 • Aarhus Kommune beskriver, evaluerer og kvalitetssikrer de igangværende sundhedsindsatser, så man sikrer optimale indsatser.
 • Der afholdes en årlig sundhedsdag i byen.
 • Aarhus bliver en del af SundBy-netværket.
 • Aarhus Kommune systematisk søger om stats- og EU-midler til forebyggelse.
 • Aarhus Kommune systematisk afsøger og implementerer velfungerende forebyggelsesinitiativer i ind- og udland.
 • Aarhus Kommune flytter lønsum ud fra centrale administrationer til velfærdsinstitutionernes praktiske udførelse og arbejde.
 • Aarhus Kommune kontinuerligt afsøger hvordan man kan samarbejde og gøre brug af civile foreningers initiativer, f.eks. Xhale rygestopkurser lavet til unge af Kræftens Bekæmpelse.
 • Aarhus Kommune regelmæssigt undersøger borgernes sundhedsprofil for at følge udviklingen hos børn, unge, voksne og ældre.
 • Aarhus Kommune sætter fokus på ulighed i sundhed.
 • Der oprettes et Forebyggelsessekretariat under Sundhed og Omsorg
 • Kommunen skal løbende iværksætte kampagner som påvirker KRAMS-faktorer. Der har længe været stor fokus på rygning, men også alkohol er værd at sætte fokus på idet forhøjet alkoholforbrug også øger risiko for vold og ulykker. Alkoholkulturen bør sættes til diskussion.
 • Det skal overvejes at ansætte Livsstilsvejledere som aarhusianerne kan henvises til af lægen – evt. som del af kommende sundhedscentre.

Sunde tiltag og events i Aarhus - Motionsløb

Arbejdsmiljø
Dårligt arbejdsmiljø koster hvert år samfundet masser af penge. Trods årelang fokus er der stadig mange som oplever fysisk nedslidende jobs og samtidig er der stigning i problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Aarhus Kommune er en meget stor arbejdsgiver. Derfor skal Kommunen også gå foran med et godt eksempel og ikke acceptere dårligt arbejdsmiljø i den kommunale drift.
 
Vi arbejder for at:
 • Evaluere Stress-politikken som er fra 2007 med henblik på revidering.
 • Kortlægge og reducere farligt arbejde i kommunalt regi
 • Nedslidende arbejde skal undgås. Kommunens samarbejdsudvalg skal systematisk gennemgå arbejdsopgaverne på deres områder og sikre sundt arbejdsmiljø.
 • Fortsat arbejde for, at sygefraværet falder. Tænk nye metoder til at løse problemer.
 
Tovholderrollen for Kommunens forebyggende sundhed ligger hos Sundhed og Omsorg, som udarbejder sundhedsaftalerne med Region Midt. Derfor vil det være naturligt at Sundhed og Omsorg også er udfarende på KRAMS-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol, Motion, Sol) som er årsag til halvdelen af alle hospitalsindlæggelser.
Aarhus Radikale Venstre løber for verdensmål - sundhed