Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Aarhus

10-dagesforespørgsel: parkering på FTL-havnen

Baggrund Aarhus Stiftstidende offentliggjorde i går den 15. januar 2020 en artikel om parkering og kontrol på FTLhavnen. Det fremgår af artiklen: ”Da Simsek var hernede på havnen før jul, fik vi at vide, at indtil der forelå en afklaring omkring, hvad der skulle ske, og hvem der bestemmer over området, ville man ikke skrive bøder ud. Men jeg fik to sedler i går med en advarsel om, at nu skrives der bøder ud. Jeg talte med en af vagterne, der fortalte, de havde fået påbud om at starte igen, fortæller Anders Andreasen fra Havnens Fiskehus.” Avisen har spurgt Bünyamin Simsek, om han har en kommentar til, at der igen udskrives p-bøder på haven. Det har han ikke. Men han skriver: "Mig bekendt (ikke sikker) må vi ikke “frede” bestemte områder".” Det fremgår videre, at Teknik og Miljø oplyser, at :


”- Vi må ikke frede enkelte områder, men det er rigtigt, at vi en periode ikke har skrevet p-afgifter ud i området. Laver man om på skiltningen, kan man for en kortere periode undlade at udskrive afgifter, hvis bilisterne på grund af de nye skilte kan være i tvivl om parkeringsreglerne. Men kun i en kortere periode, indtil der er helt entydig skiltning…..”


Teknik og Miljø oplyste allerede på et møde i Borgmesterens Afdeling den 6. januar 2020, at ”Der er ikke givet ordre i Teknik og Miljø til, at parkeringsvagterne ikke skal patruljere på området.” Baggrunden for, at spørgsmålet blev rejst på mødet var, at Kultur og Borgerservice den 13. december 2019 erfarede, at der ikke blev fulgt op på p-kontrollen. Senere samme dag fik Kultur og Borgerservice oplyst i en samtale, at p-vagterne havde indstillet kontrollen. Det Radikale Venstre ønsker derfor svar på følgende spørgsmål: Kan Rådmanden bekræfte, at han som anført i artiklen har udtalt at ”man ikke ville skrive bøder ud”? Rådmanden oplyser "Mig bekendt (ikke sikker) må vi ikke “frede” bestemte områder".


Hvorfor har rådmanden stillet fiskehandlerne i udsigt, at der ikke vil blive skrevet bøder ud, når han er i tvivl, om det er lovligt? Teknik og Miljø oplyste på møde i Borgmesterens Afdeling den 6. januar 2020, at ”Der er ikke givet ordre i Teknik og Miljø til, at parkeringsvagterne ikke skal patruljere på området”.


Hvordan kan det være, at Teknik og Miljø nu alligevel oplyser, at det faktisk har været besluttet ikke at opkræve p-afgifter. Det fremgår af artiklen, at man i en periode ikke har skrevet p-afgifter ud. Rådmanden bedes oplyse, om det er sædvanlig praksis, at man for en kortere periode undlader at udskrive afgifter, når man ændrer parkeringsregler. I bekræftende fald bedes rådmanden oplyse hvor mange gange i løbet af 2018 og 2019 man i en periode ikke har skrevet p-afgifter ud på grund af ændring i parkeringsreglerne og hvilke områder der er tale om. Hvis det er sædvanlig praksis at undlade at skrive p-afgifter ud for en kortere periode, når man ændrer parkeringsregler, bedes rådmanden oplyse hvor lang tid en sådan kortere periode er. Hvis det er sædvanlig praksis at undlade at skrive p-afgifter ud for en kortere periode, når man ændrer parkeringsregler, hvad er så den faglige begrundelse herfor? Det fremgår af artiklen, at undladelsen af udskrive afgifter ud gælder indtil der er en helt entydig skiltning.


Rådmanden bedes oplyse, hvilke ændringer der er sket i skiltningen fra man startede med at undlade at opkræve p-afgifter til man startede med at opkræve p-afgifter igen. 


 

På vegne af Det Radikale Venstre

 Eva Borchorst Mejnertz


 


BESVARELSE: https://www.aarhus.dk/media/38161/besvarelse.pdf