Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Aarhus

10-dagesforespørgsel: praksis for aldersintegreret specialundervisning

Enhedslisten, Radikale og Dorthe Borgkvist er blevet gjort opmærksomme på, at vi i Aarhus kommune formodentligt har haft og muligvis stadig har en ulovlig praksis vedrørende den aldersintegrerede specialundervisning. Vi har derfor anmodet om sagsindsigt i den korrespondance der har været herom med bl.a. STUK/UVM.


Vi ønsker belyst hvilken praksis man har haft i forhold til at sikre børn på forskellige alderstrin det minimumstimetal de har krav på i den fagopdelte undervisning i de aldersintegrerede specialklasser i Aarhus kommune? Her henviser vi bl.a. til den vejledning Børn og Unge har givet, hvor det på hjemmesiden har været oplyst: “at der for disse specialtilbud er mulighed for, at undervisning i de enkelte fag gives på andre klassetrin end dem, der er nævnt i folkeskoleloven og dermed også i timetalsmodellen, men de samlede timetal for hvert klassetrin skal fortsat opfyldes.


Der henvises til § 16 og 3, stk. 3.” Det ønskes ligeledes belyst hvad man har gjort for at rette op på den forkerte praksis, da man blev gjort opmærksom på, at man havde tolket forkert i forhold til ovenstående samt udregning og indrapportering? Herunder ønsker vi dokumenteret, at børnene i de aldersintegrerede specialklasser i dag får den minimumsundervisning de har krav på i de fagopdelte timer i de aldersintegrerede specialklasser.


Endelig ønsker vi belyst hvilke økonomiske implikationer det har for skolerne, at eleverne i de aldersintegrerede specialklasser skal have et forskelligt antal timer i nogle fag. Fx skal elever på 2. klassetrin have 300 dansktimer, elever på 3. klassetrin skal have 270 dansktimer, mens 4.-6. klassetrin skal have 210 dansktimer. I Aarhus kommune kan der være elever i en specialklasse på op til tre årgange. Det betyder, at der i samme specialklasse fx kan være både elever, der har et aldersklassetrin svarende til 3. klasse og elever, der har et aldersklassetrin svarende til 5. klasse. Får elever i udskolingen fx fysik, biologi og geografi efter deres individuelle klassetrin både ifht antallet af timer og det tidspunkt hvor de aldersmæssigt bør have fagene? Er der et loft for antallet af elever i hver klasse i specialklasserne i Aarhus?


Vi er opmærksomme på, at forespørgslens kompleksitet kan betyde, at det ikke lader sig gøre at besvare indenfor den normale ramme af 10 dage.


Venlig hilsen


Dorthe Borgkvist


Lone Norlander Smith, Enhedslisten


Eva Borchorst Mejnertz, Radikale


 


BESVARELSE: https://www.aarhus.dk/media/36276/besvarelse.pdf