Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Aarhus

10-dagesforespørgsel: sociale tilbud i Aarhus Kommune

I Radikale er vi optagede af, at de nære sundhedstilbud favner bredt og forebygger bedst muligt, så vi bedre lykkes med at skabe gode rammer om borgerne og sætte ind tidligt samtidig med at presset på læger, sygehuse og hospitaler sænkes.   


 

PTSD kendes af mange som de eftermen, der kan opstå hos soldater, der vender hjem fra krig med psykiske ar på sjælen. PTSD opstår dog også efter andre typer traumatiserende begivenheder, såsom voldsomme fødselsoplevelser, voldtægt, seksuelt misbrug, partnervold, alvorlige ulykker, naturkatastrofer og hvis man er vidne til voldsomme begivenheder, fx drab. Det har store psykiske konsekvenser, hvis PTSD ikke opspores og behandles rettidigt. Ikke mindst for de pårørende. Personen kan være irritabel, bliver let forskrækket, vred eller aggressiv, har svært ved at koncentrere sig og sover dårligt. For mange, får PTSD konsekvenser for de nære relationer og evnen til at fungere som forælder. PTSD er et vedholdende problem i samfundet, og Radikale er meget interesserede i at finde ud af, hvordan vi bedst muligt hjælper PTSD‐ramte samt andre traumeramte og de pårørende til at finde tilbage til en normal tilværelse, samt at forebygge tilfælde, hvor den PTSD‐ramte er til fare for sig selv og omgivelserne.   

 

Vi ønsker derfor besvaret følgende:   

1) Hvilke tilbud findes i Aarhus Kommune for de forskellige grupper af PTSD‐ramte? 

2) Hvilke tilbud findes der til pårørende til PTSD‐ramte? 

3) Findes der specielle tilbud til flygtninge fra krigshærgede lande? Hvis nej, henvises disse så til generelle tilbud for PTSD‐ramte? 

 

Fysisk og psykisk vold kan ødelægge mennesker. Mennesker der har været udsat for eller været vidne til vold er typisk ekstra sårbare over for at udvikle fx stress, angst, PTSD og depression. Dertil kommer en række faktorer, som truer livskvaliteten, såsom øget risiko for at forsøge selvmord, for at udvikle alkoholmisbrug, for at føde børn med lav fødselsvægt, for at miste kontakten til arbejdsmarked, familie og venner samt en oplevelse af ensomhed, isolation og magtesløshed.   Derfor ønsker vi i Radikale at undersøge mulighederne for at gøre overgangen fra krisecenter til egen bolig bedre, så vi forebygger at volden og evt social kontrol fortsætter. Danner har siden 2017 tilbudt kvinder og børn på krisecenter såkaldte udslusningsboliger ved Jægerspris Slot, så overgangen fra afsluttet ophold til egen bolig bliver mindre brat og flankeres af et fagspecialiseret efterværn med fokus på genetablering og fastholdelse af et liv uden vold. Derudover tilbydes gruppeterapi til de pårørende børn, som også er i farezonen for at få varige psykiske mén, hvis de ikke får hjælp til at bearbejde det, som er sket for dem og deres familie.   

 

4) Hvilke tilbud findes lige nu til voldsramte, som skal udsluses fra krisecentrene i Aarhus kommune?5) Vurderes det muligt og hensigtsmæssig at etablere et lignende tilbud som Danners i Aarhus? 

 

Sorg ifm. mislykket graviditet 25 % af de graviditeter, hvor kvinden er klar over, at hun er gravid, ender i et graviditetstab, og mellem 25 og 30 % af alle par oplever, at en eller flere graviditeter ender i et tab. Forekomsten af moderat til svær depression hos kvinder med gentagne graviditetstab er fem gange så høj, som hos andre der forsøger at blive forældre. Halvdelen af de kvinder, som kommer på enheden for gentagne graviditetstab på 2 Rigshospitalet efter tre tab, har stress. For nuværende opfordres de involverede at søge psykologhjælp på egen hånd, men dette har en social slagside, da psykologhjælp betales af brugeren selv og kan være en for stor udgift for familien. Vi ønsker derfor besvaret:   
 

6) Hvilke tilbud har Aarhus Kommune til kvinder og par for hvem graviditeten ender ulykkeligt? 

 

Venlig hilsen Eva Borchorst Mejnertz