Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Aarhus

Tid & Sted

27. april 2019 13:00
FO-Byen Vester Allé 8
8000 Aarhus C

Publiceret

10. april
2019

Ordinær generalforsamling

Der er endnu ikke udskrevet valg, men bestyrelsen vil helt sikkert ”udskrive” generalforsamling i Aarhus Radikale Vælgerforening. Derfor inviteres du til generalforsamling lørdag d. 27. april 2019, kl. 13.00-16.00 i Foredragssalen i FO-byen, Vestre Alle 8, 8000 Aarhus C.Det bliver med sikkerhed en generalforsamling med både stort fokus på folketingsvalg og fokus på det kommende valg til Europaparlamentet.Vores team af folketingskandidater, Morten Østergaard, Henrik Vinther, Katrine Robsøe og Anne Sophie Callesen, genopstiller alle. Og du kan også møde vores lokale EP-kandidater Eva Borchorst Mejnertz, Frederik Aagaard Sørensen og Peter Miltersen Sørensen.Derudover har du muligheden for at blive valg til bestyrelsen, høre mere om foreningen og frem for alt få en masse gode diskussioner med andre radikale. Kontakt formand Klaus Bach Trads hvis du overvejer du at stille op til bestyrelsen – her er ingen tvivl tilfældig.På vegne af bestyrelsen

Klaus Bach Trads, formand for Aarhus Radikale Vælgerforening

klaus@radikaleaarhus.dk – 28555680Dagsorden for generalforsamlingen lørdag den 27. april 2019 kl. 13.00 – 16.00

Generalforsamlingen afholdes i Foredragssalen i FO-byen, Vestre Alle 8, 8000 Aarhus C

Facebooklink til begivenheden: https://www.facebook.com/events/898623033862570/

Inden generalforsamlingen går foreningen på gaden til kampagnearrangementet ”Tal med” kl. 9.30-12.00 på Lille Torv. Se mere på https://www.facebook.com/events/783146108712062/1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Præsentation af folketingskandidater, samtale ved bordene med de enkelte kandidater om deres kampagne (og politik), og fælles afslutning

3. Opstilling og valg af 4 folketingskandidater

Intermezzo – Mød EP-kandidaterne

4. Formandens beretning

5. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår

6. Fremlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent for det kommende kalenderår

7. Behandling af indkomne forslag

8. Valg af:

a. Formand for foreningen

b. Yderligere 8 medlemmer af bestyrelsen samt gerne 8 suppleanter

c. 2 revisorer og 1 suppleant

d. Delegerede til forsamlingsmøder i Østjyllands Storkreds og Region Midtjylland

e. Delegerede til landsmødet i Radikale Venstre

9. Eventuelt

16.00 Slut for i dag, hygge, øl, udlevering af valgmateriale til dem der ønsker.Nedenfor kan du læse om de fire folketingskandidater, der alle gerne vil genvælges.Morten Østergaard

- klar til min sjette folketingsvalgkamp, som AARV-kandidat.

Det næste valg sætter retningen for Danmark i det næste årti.

Ønsker vi et Danmark i forandring? Vil vi give børn de bedste chancer for at gribe fremtiden? Vil vi sige ja til medmenneskelighed? Ja til udsyn? Vil vi vise verden, hvordan klimaforandringer skal bekæmpes?

Eller vil vi dyrke frygten? Mure os selv inde og andre ude? Og spare på de unge generationer og fremtiden? Forfalde til sort snak fremfor grøn handling?

Min vision er klar: Jeg vil gå forrest i kampen for et grønnere, friere og stærkere Danmark. Jeg tror på, at i morgen kan blive bedre end i går. Jeg tror på frihed. På muligheder. På bæredygtighed. På fremtiden.

Jeg kæmper for et Danmark, hvor vi investerer i uddannelse i stedet for at spare. Hvor vi styrker integrationen i stedet for at forfølge minoriteter. Og hvor børn får lov at være børn. Børn skal ikke indespærres, udvises eller gøres fattige. Og hvor vi lytter, når de unge går på gaden og kræver klimahandling fra de ansvarlige politikere. Nu!

Det er mit budskab. Jo bedre et valg, vi får som hold i Østjylland, jo kraftigere kan vi sparke landet fremad.

Det bliver en holdindsats. Vi skal ud og tale med borgerne. Lytte til vreden og visionerne. Kernen er, at alle ved, hvad vi står for. Og at vi tager opgøret med symbolpolitikken, så vi kan finde rigtige løsninger på virkelige problemer.

Tør vi, kan vi. Fremad!

Kærlig hilsen MortenHenrik Vinther

’Det handler om mennesker’, lyder det velkendte radikale slogan, som minder os om, at al politik og alle beslutninger skal måles op mod, om de gør gavn for nogen. Og for mig er det mere sandt end nogensinde: Det handler om alle menneskers ret til uddannelse og mulighed for at blive klogere hele livet, hvor der er blevet skåret og sparet, hvor vi i stedet bør investere. Det handler om klimaet på vores fælles Klode, som vi kan og skal redde, inden det er for sent. Det handler om de rettigheder, vi har som mennesker, uanset hvor vi er født og hvor vi bor, men som i disse år er under massivt angreb.

Livet handler om mennesker og det samfund, vi skaber sammen. Det har hele mit liv handlet om, og derfor vil jeg i Folketinget for at gøre en forskel for bedre uddannelse, en grønnere fremtid og lige rettigheder for alle.

Jeg fylder 50 år i år, og har de seneste 10 år arbejdet som kommunikationschef på børne- og ungeområdet i Aarhus Kommune. Før det, var jeg i 10 år journalist på Jyllands-Posten, både lokalt og på den nationale scene. Privat er jeg gift med mine to teenagebørns mor, og vi bor sammen i Gl. Kongsvang i Viby. Jeg sidder i bestyrelsen i FGU Aarhus (Den Forberedende Grunduddannelse) og den socialøkonomiske institution Café Parasollen i Viby, jeg sidder i forretningsudvalget i Det Radikale Venstre – og i vores vælgerforenings bestyrelse. Også her handler det om mennesker.

Kærlig hilsen HenrikKatrine Robsøe

Kære vælgerforening

Vi skal skabe et grønnere, klogere og mere anstændigt Danmark. Derfor genopstiller jeg som folketingskandidat for Radikale Venstre.

Jeg vil beskytte de danske værdier.

Jeg elsker Danmark, og netop derfor er jeg radikal. Vi skal ikke spærre os inde bag grænsebomme og forbud, men i stedet åbne armene og tage imod kvoteflygtninge. Vores styrke ligger i vores medmenneskelighed, vores internationale udsyn og troen på verden omkring os. Vores land og vores værdier er stærke og behøver ikke burkaforbud og grænsekontrol. Anstændigheden skal tilbage i dansk politisk.

Jeg vil fremtidssikre vores samfund

Jeg vil vende besparelserne på uddannelse om til investeringer og afskaffe uddannelsesloftet. Vi skal have mulighed for at uddanne os gennem hele livet og sikre, at vores unge har de bedste forudsætninger for at skabe sig det liv, de drømmer om, og det samfund, de fortjener.

Vi skal have kloge hænder og hoveder til fremtiden, så Danmarks fundament fremtidssikres.

Jeg vil sætte fart på den grønne omstilling.

Danmark skal igen med helt i front, når det kommer til kampen for vores klima. De udfordringer, vi står overfor, kan ikke vente og bør stå øverst på alle politikeres to-do-liste. Vi skal have vores landbrug, transportsektor og byggeriet med, så Danmark bliver grønnere. Det er ikke nemt, men opgaven er vores.

Kærlig hilsen KatrineAnne Sophie Callesen

Kære radikale

Jeg vil gerne fortsætte med at være jeres kandidat til Folketinget, fordi den næste generation har brug for en stemme på Borgen.

De sidste fire år er børnenes fremtid blevet sat over styr af det herskende flertal. Klimapolitikken er udeblevet, og fremtidens generationer skal leve med regningen, hvis vi ikke handler nu.

Uddannelserne er blevet sparet i bund, så der rundt om i klasselokalerne bliver leveret dårlige undervisning til de børn og unge, som udgør Danmarks fremtid.

Ligestillingsinitiativerne er også udeblevet: Fædrene halter efter på barsel, og mødrene halter efter på lønnen og indflydelsen. Hvis børnene ikke allerede ved det, sørger samfundet for at vise vores piger og drenge, at de ikke skal tro, de kan blive eller gøre hvad som helst.

Og så er det helt åbenlyse omsorgssvigt af den næste generation: Manglen på voksne til at give omsorg til de mindste i daginstitutionerne. Netop nu er et forældreoprør i gang, efter at DR har sat fokus på børnenes virkelighed. Dét oprør skal vi radikale være en del af. Vi skal sørge for, at vælgerne ved, at Radikale Venstre går til valg på, at der skal være et minimum af voksne tilstede i daginstitutionerne.

Med mig som folketingskandidat får I – og ikke mindst børnene – en voksen, der vil kæmpe for den næste generation, og som er villig til at prioritere og se virkeligheden i øjnene. For virkeligheden kalder i dén grad. Vi skal vise vælgerne, at der er et alternativ til den kortsigtede populisme. Tør vi, kan vi.

På gensyn til generalforsamlingen!

Kærlig hilsen Anne Sophie