Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Aarhus

Politik

Sådan skaber vi politik i Radikale Venstre

Der er mange måder, at skabe politik på i Radikale Venstre i Aarhus. Fra mødet med den folkevalgte over en kop kaffe til detaljeret skrivning af programmer.
 
Enkeltforslag
Du kan skrive forslag til politik, sende dem til bestyrelsen eller de folkevalgte, som så kan vurdere, om det kan lade sig gøre. Det kan også være i et personligt møde, at man kan foreslå en ide, der kan bæres videre politisk og blive til virkelighed.
 
Temaer
Der er temagrupper, der beskæftiger sig med de forskellige politikområder. Her kan du i grupperne udvikle politik og komme med større forslag inden for temaer, som gruppen kan fremlægge enten lokalt eller på landsplan. Der er dialogfora og programudvalg (link til programudvalg på moderskibet)på landsplan også, ligesom folkevalgte altid kan bruge input fra baglandet.
 
Programmer
I Aarhus udvikler vi løbende et kommunalpolitisk program, der hvert fjerde år danner basis for vores valgkamp og efterfølgende politik. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og vedtager programmet. Der udvikles også et regionalpolitiskprogram i et samarbejde på tværs af Midtjylland.
 
Resolutioner
Før hvert landsmøde kan alle medlemmer og foreninger indstille resolutioner, som kan vedtages på landsmødet. Det er ofte politiske forslag, som landsforbundet anbefaler, at folketingspolitikerne skal arbejde for. Politikerne er ikke forpligtede til at følge resolutionerne, men de er en stærk indikator for, hvad der er aktuel radikal politik i baglandet.
 
Tag kontakt til os, hvis du ønsker mere information om, hvordan du kan skabe politik i Radikale Venstre.