Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Aarhus

Tid & Sted

06. september 2017 19:00
UNSILO, Navitas Navitas, Inge Lehmanns Gade 10
DK-8000 C Aarhus, Denmark

Publiceret

IT 27. june
2017

Tech Masterclass 3 - Demokrati og persondata

IT-skandaler rammer i disse år offentlige institutioner i flæng. Nuværende og kommende byrødder i Aarhus får nu chancen for at blive klogere på kommunens digitale udfordringer forud for kommunalvalget i november
Byrådet og Aarhus Kommune bør opkvalificere deres viden om it, digitalisering og robotisering for at stå rustet til de kommende års teknologiske udfordringer på alt fra børneinstitutioner til ældrepleje. 
Det er baggrunden for det tværpolitiske initiativ Tech Masterclass KV17 Aarhus, som med fem åbne arrangementer og fageksperters hjælp vil sætte emnet på dagsordenen i den kommende kommunale valgkamp. 
Hovedformålet med mødet er at gøre byrådskandidater og politisk interesserede i Aarhus klogere på de udfordringer og muligheder, den teknologiske udvikling, særligt den informationsteknologiske, giver os i en kommunal kontekst. 
Hermed håber vi at kunne få IT sat på dagsordenen op til kommunalvalget 21/11, så vi kan få gjort det til et politisk emne, der diskuteres på lige linje med integration og alt det andet, vi nok skal komme til at tale om også.
Til hvert møde er alle borgere samt partierne i Aarhus inviteret. Deltagerne fra partierne er med for at blive klogere, ikke for at stå i et panel og debattere. Formen er oplæg fra videnspersoner/fageksperter med efterfølgende samtale.

Værterne er HC Molbech (Alt) og Ouafa Rian (RV).

Oplæg:
1. Persondataforordningen
Jens Hörlyck er cand.oecon. og har bl.a. arbejdet mange år hos som projektleder ved AU IT, Aarhus Universitet. Derudover har han interesseret sig meget for EU’s persondataforordning, der træder i kraft 25. maj 2018.

Det seneste eksempel på brud på persondata: At KMD i deres pladsanvisningssystem i 12 år har haft et hul, så alle kunne hente cpr. nummer, navne, adresser mm frem. Efter forordningen vil det helt klart være kommunernes primære ansvar, at sådanne huller ikke findes. Kommunerne kan så – efterfølgende - stille leverandøren til ansvar. 

Forordningen afløser den danske persondatalov, der er baseret på EU’s direktiv fra 1995. Virksomheder, Stat, Kommuner og Regioner skal være klar den 25. maj. Overgangsperioden er tiden op til den dato.

Jeg vil komme ind på de markante ændringer, det medfører, herunder:
- Ændringer i definitionen af persondata – persondata er alt, hvormed en person kan identificeres – også kombinationer af hver for sig ”uskyldige” data. 
- Markante stramninger i hensynet til sikkerhed for persondata
- Skærpede krav om samtykke
- Retten til at blive glemt (NB!)
- Mulighed for bøder til kommuner og regioner for overtrædelser – Og dog.
- Ensartede regler over hele EU og EØS

2. IT til udvikling af demokratiet
Jon Skjerning-Rasmussen og Thomas Huulbæk Titanium er de to it-tovholdere, der i øjeblikket leder et pilotprojekt med at teste open source-systemet Pol.is i en dansk kontekst. Dette internetbaserede system benytter Taiwans regering til at vedtage lovgivning med direkte involvering af borgerne i den demokratiske proces. 

Vi hører her om erfaringerne med det, og om hvad potentialerne er for udvikling af demokratiet i Danmark ved hjælp af internetbaserede systemer til afstemninger og direkte brugerinvolvering i politikformulering og beslutningsprocesser.

Læs mere om Pol.is: https://pol.is/gov
Herefter er der åben samtale med deltagerne. Alle er velkomne.