Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Aarhus

Daginstitutioner

Forskning viser, at daginstitutioner har en meget stor betydning for børns udvikling.

Vi ønsker derfor at indføre nye minimumsrammer for daginstitutionernes arbejde og en bedre normering. Rammerne skal fastsættes efter behov i den enkelte institution, ud fra kriterier som alder, sociale forhold, sprogbarrierer, personalet og forældrenes ønsker etc. De institutioner, der har mest behov, skal have flere ressourcer. Til gengæld ønsker vi frihed for personale og forældre til selv at indrette den enkelte institution inden for overordnede rammer, så kommunen mindst muligt detailregulerer.
Bedre normeringer til børn og pædagoger i daginstitutionerne i Aarhus
Vi foreslår derfor:
 • Mindst en fuldtidspædagog/medhjælper til 3,2 vuggestuebørn. Det svarer til mindst 4 voksne til en stue med 13 vuggestuebørn.
 • Mindst en fuldtidspædagog/medhjælper til 6,3 børnehavebørn. Det svarer til mindste 3 voksne til en stue med 19 børnehavebørn.
 • Minimum 1 pædagog pr. 1 pædagogmedhjælper i vuggestuer.
 • Minimum 3 pædagoger pr. 2 pædagogmedhjælpere i daginstitutioner.
 • Muligheden for forskellige åbningstider udvalgte institutioner.
 • Forsøg med institutioner, der har døgnåbnet.
 • Mulighed for differentieret normeringer i institutioner med særlige behov.
 • Sund og næringsrig kostordning, hvor børnene inddrages i madlavningen.
 • Aktivitetspulje, der kan søges af institutioner, pædagoger, forældreråd og bestyrelser til ekstra aktiviteter eller ekstraordinere forbedringer med særlig vægt på integration, kultur, kunst og miljø.
 • Flere midler til efteruddannelse og kompetenceudvikling. Institutionerne skal selv råde over midler og prioritere efter behov.
 • Unødvendige regler og administration skal identificeres og reformeres.
 • Forældrebetaling for dagsinstitution og SFO skal falde yderligere ved barn nr. 3. Yderligere børn skal være gratis for forældrene.
 • Endnu større fokus på overgang fra børnehave til skole.