Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Aarhus

Miljø og transport

Samfundet skal på alle niveauer have en god infrastruktur, for det er en forudsætning for et sundt samfund. Lige fra den enkelte borgers lige ret til rent vand til hele byens mulighed for at tiltrække ressourcestærke økonomier og dermed et sundt erhvervsliv.

En samlet planlægning af infrastrukturen er en mulighed for at minimere borgeres transportbehov til og fra arbejde og indkøb samtidig med, at de får et bæredygtigt alternativ til bilen. Veje, cykelstier, kollektiv trafik, fjernvarme, vandledninger, kloakker, affaldshåndtering etc. Infrastruktur er for samfundet, hvad kredsløbet er for organismen. Hvis vi har mangler på dette område, fungerer samfundet tilsvarende dårligt.
 
Mange ting skal falde på plads, for at den optimale, bæredygtige infrastruktur er opnået.
 
Radikale Venstre vil arbejde for følgende tiltag:
 • Markedsføring af cykler, busser og tog som alternativer til biler. Vi vil arbejde for et effektivt og billigt offentligt transportsystem, der kan udgøre et seriøst alternativ til privatbilismen.
 • Der skal etableres Park’n Ride parkeringspladser uden for byen nær bygrænsen, så folk kan stille deres biler dér og tage cyklen eller det offentlige resten af vejen – evt. med en shuttlebus ordning. Park’n Ride bus skal være billigt og nemt. For eksempel kunne parkeringsbilletten bruges som billet til shuttlebussen. Et Park’n Ride system vil bidrage til mindre trafik, støj, forurening og trængsel i byen. Tilknytning til supercykelstier og overdækket cykelparkering.
 • Vi vil arbejde for, at virksomheder lægger deres arbejdspladser nær indfaldsveje og motorveje, så ikke alle (især bilister) skal helt ind til byen for at gå på arbejde. Virksomheder skal også opfordres til at lægge deres firmaer nær offentlig transport for at gøre den transportform til det nemme valg.
 • Radikale Venstre vil arbejde for, at der bliver en times rejsetid til København, herunder muligheden for at oprette en fast forbindelse over Kattegat.
 • Vi arbejder for, at alle Østjyllands jernbanestrækninger bliver elektrificeret, og at det på længere sigt sker i et samarbejde om at elektrificere tognettet i hele landet.

Aarhus letbane - en bæredygtig offentlig transport

 • Aarhus bør være central i energi- og miljøspørgsmål i dialog med stat og region. Fx omkring store satsninger
 • Vi skal arbejde på at få borgerne med i et personligt engagement, for at nå CO2 målsætningen, fx via initiativer som Grønne Diplomer, der både skaber fokus på adfærd og forbedringsmuligheder. Det bør også ske gennem en indsats op til Kulturhovedstad 2017.
 • Sikre at samtlige kommunens bygninger får gennemført alle relevante energi-renoveringer (også dem med en lidt længere tilbagebetalingstid).
 • Fokus på lokale energi- og miljødemonstrationsprojekter, hvor lokale aktører kan gå sammen og vise fx renoveringstiltag for husstande.
 • Installation af solceller på alle kommunale bygninger, hvor dette giver mening.
 • Vi støtter den målrettede indsats fra kommunen om, at offentlige køretøjer i byen løbende erstattes af el-drevne biler, hvor det giver mening.
 • Incitamentsordninger for ansatte ved kommunen til at lade bilen stå derhjemme ved at tilbyde el-biler og el-cykler til at komme rundt i ved møder ud af huset i arbejdstiden. Desuden ønsker vi incitamenter såsom gratis og/eller reserverede parkeringspladser for el-biler og tilgængelige ladestationer.
 • Ny vinge til den Permanente og oprettelsen af sandstrand med kapacitet til et par hundrede mennesker.
 • ”Tid-til-næste-bus”-skilte ved alle busstoppesteder.
 • Bilfri midtby. Flere sivegader, større parkeringsmuligheder uden for centrale midtby.
 • Bispetorv skal være et levende torv og ikke en parkeringsplads.
 • Mulighed for shuttlebus i indre by fx cirkelruten; Banegården, Havnen, Nørre Alle, Vesterport, Thorvaldsensgade.
 • Bedre cykelparkering i centrum (bl.a. ved banegård, rådhus) og flere og bedre cykelstier.
 • Fortsat kampagne: Flere børn på cykel og gåben i skole.
 • Fjernelse af dobbelttakst i busserne om natten. Det er et levn fra gamle dage, at natbusser skal koste dobbelt så meget som dagbusserne. I København har man allerede indført, at det ikke skal koste dobbelt om natten i hverken busser eller tog. Det skal få flere til at tage bussen, og betale billetten.
 • For at imødekomme ønsker fra unge og studerende, der bruger natbusserne meget, vil vi arbejde for, at de kommer til at køre en gang i timen. I øjeblikket går de for sjældent. Det skal undersøges om de store busser til 50 passagerer på sigt kan erstattes af mindre og støjsvage el- og gasbusser i nattetimerne.
 • Der skal være mulighed for at betale med mobile enheder for at gøre det nemmere og mere fleksibelt at køre med kollektiv trafik.
 • Kommunen skal opfordre en privat tjeneste til at formidle kontakt mellem privatpersoner, som ønsker at lave fælles kørselsordninger (car pool). Kommunen kan give ordningen omtale og eventuel tilbyde gode parkeringsordninger.
 • Evaluering af den kollektive trafik i Aarhus.
 • Parkeringsmuligheder for turist- og skolebusser på de bynære havnearealer.

Aarhus skal være en fantastisk cykelby, der gavner miljøet

Fodgænger- og cykelby
 • Vi vil arbejde for at gøre Aarhus til en fantastisk cykelby med cykel-superstier, som man planlægger i København. Det vil sige under- eller overføringer af cykeltrafik ved trafikerede veje og ”grønne bølger” af trafiklys for cyklister (såvel som for bilister). Brede cykelstier, der også har plads til børnetransportcykler.
 • Vi ønsker at etablere flere cykelstativer på fortove, pladser og uden for supermarkeder, restauranter m.m. Det skal dæmme op for tilfældig parkering af cykler, hvor de er i vejen for de gående.
 • Plads til cykler i busser, tog og letbane. Vi skal have tænkt cyklen ind helt fra starten af, både når busserne køber nye vogne hjem, når togene bliver designet, og når letbanens vogne skal projekteres og sendes i udbud. Transport af cykler skal være gratis og nemt.
 • Vi vil cykeltyverier til livs. Vi vil derfor arbejde for at finde en løsning sammen med forsikringsselskaberne og politiet, hvilket blandt andet kan gøres med en cykelchip, som identificerer ejeren af den stjålne cykel. Chippen kan også bruges til at få ryddet op i cykelstativerne ved stationen, da mange af cyklerne er stjålne og kan fjernes, hvis de identificeres som stjålne.
 • Aarhus skal have en fodgængerpolitik, der blandt andet skal arbejde med, hvordan vi skaber gode oplevelser som fodgænger i vores by. Blandt andet hvordan skaber vi naturlige bevægelsesmønstre i byen, der understøtter vores erhvervs- og kulturliv. Hvordan skaber vi en nem og bekvem gang fra p-pladser til detailhandelsområder? Hvordan skaber man den bedste belægning og lys for fodgængere? Hvordan skaber vi endnu mere behagelig og menneskevenlige opholdsområder og parker, der både appellerer til leg, rekreation, ro og liv?
 • Vi ønsker bedre oprydning af efterladte cykler.